PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Nieuwe behandelingsmogelijkheden voor diabetes mellitus type 2
Author(s): CUPPENS K, MATHIEU C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 9   Date: 2008   
Pages: 441-449
DOI: 10.2143/TVG.64.09.2000306

Abstract :
In de behandeling van diabetes mellitus type 2 wordt naar een zo strikt en goed mogelijke metabole controle gestreefd ter preventie van de micro- en macrovasculaire verwikkelingen teneinde zowel de levenskwaliteit als -kwantiteit te verbeteren. Om een gunstig resultaat te bekomen, dienen alle metabole risicofactoren samen aangepakt te worden. In deze bijdrage wordt enkel de glykemiecontrole besproken.
Met de huidige therapiemogelijkheden wordt de glykemie slechts bij een minderheid van de patiënten duurzaam onder controle gekregen, waardoor in een bepaald stadium van de ziekte de confrontatie dient aangegaan te worden met de noodzaak tot insulinetherapie. Deze wordt echter vaak te laat gestart.
In dit artikel worden de tekortkomingen van de huidige behandelingswijzen besproken en worden de nieuwe therapiemogelijkheden voor het bereiken van een duurzame glykemieregeling overlopen, te weten de incretinen (mimitica en versterkers), de PPAR-agonisten (glitazonen), de CB1-blokkers en de inhaleerbare insulinen.

New therapeutic agents in the treatment of type 2 diabetes
In treating diabetes type 2 we endeavor to improve the quality and quantity of life by reducing both micro- and macrovascular side-effects. With the current treatments our therapeutic goals are however obtained only scantily. This often leads to a delayed treatment with insulin injections. Both patient and physician contribute to this retarded onset of insulin therapy.
In this article we review the outcome trials of the new treatment options in diabetes type 2, namely the incretins (mimetics and enhancers), the PPAR agonists (glitazones), the CB1-blockers and the inhalable insulin. We still await longterm studies for glitazones on prevention of cardiovascular events and for incretins on their effect on beta-cell preservation.

download article
18.206.194.83.