PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het belang van de inhalatietechniek bij de behandeling van astma
Author(s): MEHUYS E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 6   Date: 2008   
Pages: 299-303
DOI: 10.2143/TVG.64.06.2000279

Abstract :
Ondanks het voorhanden zijn van doeltreffende antiastmageneesmiddelen blijft de symptoomcontrole voor heel wat astmapatiënten suboptimaal. Een belangrijke oorzaak daarvan is het verkeerd gebruik van het inhalatietoestel door de patiënt. Een verkeerde inhalatietechniek zorgt immers voor een onvoldoende therapeutisch effect en een gebrekkige astmacontrole, wat bijgevolg ook de therapietrouw negatief kan beïnvloeden. Vandaar dat het aangewezen is dat gezondheidswerkers, betrokken bij de behandeling van de astmapatiënt, voldoende aandacht besteden aan het aanleren van het juist gebruik van de inhalatiemedicatie.

Dit artikel geeft een overzicht van het correct gebruik van drijfgasgestuurde dosisaerosols (pMDI), droogpoederinhalatoren (DPI) en vernevelaars. Daarnaast worden ook aanbevelingen voor de keuze van een toedieningssysteem en voor patiënteducatie gegeven.

The importance of inhaler technique in the management of asthma
Despite the availability of effective asthma medications, asthma control remains suboptimal for a large number of patients. A potential major cause of this insufficient asthma symptom control is misuse of the inhaler device by the patient. Therefore, healthcare workers involved in asthma management should specifically train patients in correct inhalation technique. This article provides an overview of the correct handling of pressurized metered dose inhalers (pMDI), dry powder inhalers (DPI) and nebulisers. A decision tree for inhaler device selection and recommendations for patient education are also provided.

download article
3.227.254.12.