PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Diagnostiek en behandeling van het dysforisch premenstrueel syndroom
Author(s): DE MUNCK S, HEYLENS G, VAN HEERINGEN C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 6   Date: 2008   
Pages: 273-278
DOI: 10.2143/TVG.64.06.2000275

Abstract :
Het dysforisch premenstrueel syndroom (“premenstrual dysphoric disorder”, PMDD), zoals beschreven in de DSM-IV, kenmerkt zich door specifieke stemmingssymptomen en een aantal welomschreven fysieke symptomen gerelateerd aan de luteale fase van de menstruele cyclus. Met een prevalentie van 3 tot 8% is het een vrij zeldzame doch ernstige aandoening, die een duidelijke impact uitoefent op het dagelijks functioneren, zowel op professioneel als op sociaal vlak.
In dit artikel wordt gepoogd de clinicus wegwijs te maken in de klinische presentatie, de pathofysiologie, de diagnosestelling en de behandeling van PMDD, waarbij vooral het gebruik van selectieve serotonineheropnameremmers wordt aanbevolen. Deze behandeling is gebaseerd op de hypothese dat PMDD veroorzaakt wordt door een serotonerge disregulatie, waarbij vrouwen een verhoogde gevoeligheid ervaren voor hormonale cyclische schommelingen zonder dat er sprake is van abnormale ovariale activiteit.

Diagnosis and treatment of the premenstrual dysphoric disorder
The premenstrual dysphoric disorder (PMDD), included in the DSM-IV, is characterized by a specific behaviour, cognitive symptoms and well defined physical symptoms related to the luteal phase of the menstrual cycle. While it distresses only 3 to 8% it remains a serious condition which exerts a substantial functional impairment in personal relationships or in professional domains.
This article intends to inform the clinician about the clinical presentation, pathofysiology and diagnostic workout as well as the treatment of the premenstrual dysphoric disorder, while advocating mainly the use of serotonin reuptake inhibitors. This treatment is indeed based on the hypothesis that women with PMDD suffer from a dysfunctional serotonergic neurotransmission and that PMDD is not due to abnormal ovarian activity, but to an enhanced responsiveness to changes in hormonal levels.

download article
3.226.243.130.