PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De patiënt met hyperkaliëmie
Author(s): BAMMENS B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 5   Date: 2008   
Pages: 257-265
DOI: 10.2143/TVG.64.05.2000273

Abstract :
Hyperkaliëmie komt relatief vaak voor in de klinische praktijk en heeft potentieel levensbedreigende gevolgen, waardoor geregeld een dringende behandeling noodzakelijk is. In dit artikel worden eerst de normale homeostase van kalium en het fenomeen “kaliumadaptatie” besproken. Daarna worden de oorzaken, de differentiaaldiagnostiek en de symptomatologie van hyperkaliëmie weergegeven. Ten slotte volgt een overzicht van de behandelingsmogelijkheden met systematische weergave van het werkingsmechanisme, het effect op het serumkalium, de werkingsduur en de specifieke aandachtspunten bij klinisch gebruik.

Hyperkalemia
Hyperkalemia is a common clinical problem with potential life-threatening consequences. Urgent treatment is often required. In this paper, normal potassium homeostasis and the so-called “potassium adaptation” are described. Next, an overview of causes, differential diagnosis and symptoms of hyperkalemia is given. Finally, the treatment strategies for hyperkalemia are reviewed. For each of these, the working mechanism, effectiveness in lowering of serum potassium levels, duration of the effect and specific considerations for their clinical use are detailed.

download article
34.232.62.209.