PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: B-type-natriuretisch peptide (BNP): klinisch nut in de cardiovasculaire setting
Author(s): MICHIELS V, CONRAADS V, VRINTS C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 5   Date: 2008   
Pages: 232-240
DOI: 10.2143/TVG.64.05.2000269

Abstract :
De natriuretische peptiden worden beschouwd als natuurlijke antagonisten van het “renine-angiotensine-aldosteronsysteem” en hebben een natriuretische, diuretische en vasodilaterende werking. De op dit moment meest bestudeerde molecule is het “breinnatriuretisch of B-type-natriuretisch peptide” (BNP). Rekking van de cardiale myocyt, zoals voorkomt bij hartfalen maar ook bij ischemie of kleplijden, stimuleert de vrijzetting van BNP.
De rol die BNP kan spelen in de klinische praktijk van cardiovasculaire aandoeningen wordt meer en meer duidelijk. De gemeten BNP-concentratie in perifeer bloed kan een hulpmiddel zijn in het stellen van de diagnose van hartfalen als oorzaak van acute dyspneu. Vooral in het uitsluiten van hartfalen heeft BNP een grote aanvullende diagnostische waarde. Ook prognostisch blijkt BNP zijn waarde te hebben, zowel bij chronisch hartfalen als bij acute coronaire syndromen; een hogere plasma-BNP-waarde is gecorreleerd met een slechtere prognose.
Talrijke comorbiditeiten (nierfalen, pulmonale pathologie, obesitas, …) oefenen een belangrijke invloed uit op deze gemeten plasma-BNP-concentratie. De clinicus dient hiermee rekening te houden bij de interpretatie van de gemeten waarden.
Als therapeuticum hebben de natriuretische peptiden zeker nog geen vaste plaats verworven; de recombinante vorm van BNP (nesiritide) lijkt momenteel de meest beloftevolle molecule. Verder onderzoek zal meer zekerheid geven over de exacte rol van dit geneesmiddel.

“Brain-type natriuretic peptide” (BNP): usefulness in the clinical practice of cardiovascular disease
Due to their natriuretic, diuretic and vasodilating properties, the natriuretic peptides are considered natural antagonists of the “renin-angiotensin-aldosteron” system. Actually, the most extensively studied molecule is the “brain-type natriuretic peptide” (BNP), which thus enjoys the greatest clinical impact. BNP is produced mainly by the ventricular myocyte in response to stretch in different settings: cardiac failure, ischemia, valvular disease, etc.
The BNP concentration in venous blood allows to differentiate significantly between cardiac vs non-cardiac dyspnea. Low BNP levels exclude heart failure as the cause of acute dyspnea with great certainty.
Moreover, BNP is a valuable prognostic indicator in cardiovascular disease, higher BNP concentrations paralleling increased mortality. Due to the important influence of comorbidities (renal failure, obesity, pulmonary pathology, …) the interpretation of a measured BNP value has to be considered individually in each patient.
The role of BNP as a therapeutic agent in the treatment of heart failure is being actively investigated. Currently, the recombinant molecule of BNP (nesiritide) appears to be promising.
In this article a review is given concerning the value of BNP in the clinical practice of cardiovascular disease.

download article
3.233.221.149.