PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Gestegen serumtroponinen in afwezigheid van een acuut coronair syndroom
Author(s): VERBEKE L, DE NIEL C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 5   Date: 2008   
Pages: 225-231
DOI: 10.2143/TVG.64.05.2000268

Abstract :
Sinds het standaardgebruik van troponine T en I herkent men sneller en vaker acute coronaire syndromen. Vele verschillende pathologie├źn kunnen echter zorgen voor een troponinestijging, zelfs in afwezigheid van myocardnecrose. De troponinetest is dus een beperkt specifieke hoewel zeer gevoelige merker voor het diagnosticeren van een myocardinfarct.
Bij het vinden van een verhoogd serumtroponine dient men steeds de oorzaak hiervan te achterhalen. Hierbij moet men zich behoeden voor onnodige invasieve cardiovasculaire onderzoeken. Ook in de toekomst zullen troponine T en I een belangrijke rol blijven spelen in de diagnostiek van coronaire syndromen. Hiernaast onderzoekt men de waarde van bepaalde nieuwe merkers, zoals de ischemiegemodificeerde albumine. Het gebruik van myoglobine en myocardspecifieke creatinekinase staat op dit moment ter discussie.
Dit artikel bespreekt oorzaken en mechanismen van troponinestijging in afwezigheid van een acuut coronair syndroom. Ten slotte volgt een kort overzicht van alle huidige en toekomstige cardiale biomerkers.

Troponin elevation in the absence of acute coronary syndrome
Since the routine use of troponin T and I, acute coronary syndromes are more quickly and frequently diagnosed. Several syndromes can however provoke increased troponin levels, even in the absence of myocardial necrosis. This implicates that for the diagnosis of myocardial infarction a troponin measurement displays a high sensitivity but only a limited specificity. Still, the origin of an elevated serum troponin should always be detected. In this setting, an invasive cardiovascular examination has only a limited value.
The important role of troponin T and I in the diagnosis of acute coronary syndromes will remain in the future. The significance of new cardiac markers such as the ischemia-modified albumin is currently evaluated. The use of myoglobin and creatine kinase-MB is up for discussion.
This article focuses on the mechanisms of an increased troponin level in the absence of an acute coronary pathology. A short report on the significance of present and future cardiac biomarkers is also provided.

download article
3.233.221.149.