PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Wijzigingen in de richtlijnen voor endocarditisprofylaxe
Author(s): DE MUNTER P, PEETERMANS W, WERKGROEP INFECTIEUZE ENDOCARDITIS PROFYLAXE BIJ DE ANTIBIOTICATHERAPIEBELEIDSGROEP UZ LEUVEN
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 5   Date: 2008   
Pages: 219-224
DOI: 10.2143/TVG.64.05.2000267

Abstract :
Met de bedoeling infectieuze endocarditis te voorkomen zijn in vroegere jaren richtlijnen voor endocarditisprofylaxe ontstaan op basis van zeer beperkte klinisch-wetenschappelijke gegevens.
Recent is gebleken dat procedures minder belangrijk zijn in het ontstaan van bacteriëmie dan dagdagelijkse activiteiten, dat de impact van antibioticaprofylaxe op het vermijden van bacteriëmie en het voorkomen van endocarditis beperkt is en dat bijwerkingen van antibioticaprofylaxe de voordelen ervan in de preventie van endocarditis mogelijk overtreffen. Op basis van deze gegevens beperken de richtlijnen voor endocarditisprofylaxe van de American Heart Association (AHA) van 2007 radicaal de indicaties voor endocarditisprofylaxe.
UZ Leuven volgt de AHA waarbij enkel patiënten met corvitia met een verhoogd risico voor infectieuze endocarditis en het hoogste risico op een infauste prognose in aanmerking komen voor endocarditisprofylaxe. Profylaxe is bij deze patiënten aangewezen bij tandheelkundige ingrepen met manipulatie van tandvlees of tandwortel of met perforatie van de mucosa. Daarnaast behoudt UZ Leuven de aanbeveling dat profylaxe bij deze risicopatiënten bij een reeks invasieve procedures op de respiratoire, urogenitale en gastro-intestinale tractus kan overwogen worden.
In de preventie van infectieuze endocarditis zijn bijzondere aandacht voor mondhygiëne en regelmatige tandheelkundige evaluatie en behandeling aangewezen.
Met dit artikel wensen we de discussie op gang te brengen met het oog op uniforme Belgische richtlijnen.

Changes in the guidelines for prophylaxis of infective endocarditis
Guidelines for the prophylaxis of infective endocarditis have historically evolved and have been based on limited medical evidence. New data suggest that infectious endocarditis is much more likely to result from frequent exposure to random bacteremias associated with daily activities than from bacteremia caused by a dental, gastrointestinal (GI) or genitourinary (GU) tract procedure, that prophylaxis may prevent an exceedingly small number of cases of endocarditis in patients who undergo a dental, GI tract or GU tract procedure and that the risk of antibiotic-associated adverse events may exceed the benefit from prophylactic antibiotic therapy. Based on these data the 2007 guidelines of the American Heart Association radically limit the indications for endocarditis prophylaxis. In its new consensus guidelines, the UZ Leuven restricts candidates for endocarditis prophylaxis to patients with cardiac conditions with an increased risk for infectious endocarditis and the highest risk of an adverse outcome. Prophylaxis is indicated in these patients in case of dental procedures that involve manipulation of gingival tissue, periapical region or in case of perforation of the mucosa. Prophylaxis is optional for a series of invasive procedures in the respiratory, GU and GI tract.
Daily oral hygiene and regular evaluation and treatment by a dentist are essential in the prevention of infectious endocarditis.
The publication of these guidelines intends to stimulate discussion in order to develop uniform Belgian guidelines.

download article
3.233.221.149.