PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Portopulmonale hypertensie
Author(s): COLLE I, VAN VLIERBERGHE H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 22   Date: 2007   
Pages: 1138-1143
DOI: 10.2143/TVG.63.22.2000203

Abstract :
Portopulmonale hypertensie is een ernstige verwikkeling van portale hypertensie en cirrose met een zeer belangrijke peri- en postoperatieve mortaliteit en morbiditeit na levertransplantatie.
Het is absoluut noodzakelijk de diagnose van portopulmonale hypertensie te stellen via dopplerechocardiografie en te bevestigen door middel van een rechterhartkatheterisatie. Om een levertransplantatie bij deze patiënten mogelijk te maken, is voor hun pre-, per- en postoperatieve opvolging een ervaren team chirurgen en anesthesisten vereist. Na een levertransplantatie kan de pulmonale arteriële druk verbeteren of normaliseren bij het grootste deel van de patiënten.
De eerstekeuzebehandeling bij patiënten met portopulmonale hypertensie zijn de endotheline A- en -B-receptorantagonisten die niet enkel de pulmonale vasculaire weerstand doen dalen en het hartdebiet doen toenemen, maar ook een gunstig effect kunnen uitoefenen op de portale hypertensie via relaxatie van de stellaatcellen. Fosfodiësterase-5-remmers kunnen ook de pulmonale hypertensie verminderen; zij kunnen echter wel een toename veroorzaken van de portale hypertensie. Bètablokkers zijn te mijden bij patiënten met portopulmonale hypertensie. Het gebruik van simvastatine moet nog verder worden uitgetest.

Portopulmonary hypertension
Portopulmonary hypertension is a severe complication of portal hypertension and cirrhosis. It is associated with a significant peri- and postoperative morbidity and mortality after liver transplantation.
It is very important to make the diagnosis of portopulmonary hypertension by Doppler echocardiography and to confirm it by a right heart catheterisation. A meticulous pre-, peri- and postoperative follow-up of those patients can only be performed by an experienced surgical and anaesthetic team which enables a liver transplantation realized in these patients.
After liver transplantation the pulmonary artery pressure may ameliorate or normalize in most of the patients. At this time the treatment of choice is an endotheline A and B receptor antagonist (bosentan) which provokes a decrease in mean pulmonary artery pressure and an increase in cardiac output.
The endotheline A and B receptor antagonist can moreover also decrease the portal hypertension via relaxation of the hepatic stellate cells. The use of phosphodiesterase-5 inhibitors remains also possible, giving rise to a decrease in the pulmonary artery pressure. Still, it can increase portal hypertension by splanchnic vasodilation. The use of beta-blockers is contra-indicated in patients with portopulmonary hypertension. The use of simvastatin should be further explored.

download article
3.227.233.55.