PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De werking van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) en haar rol in de terugbetaling van geneesmiddelen in België
Author(s): CASTEELS M, VAN WILDER P, ARICKX F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 22   Date: 2007   
Pages: 1134-1137
DOI: 10.2143/TVG.63.22.2000202

Abstract :
Terugbetaling van geneesmiddelen in België gebeurt sinds einde 2001 volgens een nieuwe procedure om tegemoet te komen aan de Europese richtlijn (“directive”) die een maximumtermijn van 180 dagen oplegt en de nodige transparantie van de terugbetalingsprocedure eist.
De nieuwe terugbetalingsprocedure waarbij de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen een advies formuleert aan de minister van Sociale Zaken, heeft dan ook als doelstelling de procedure te versnellen, het beslissingsproces transparant te maken, evidence-based medicine (EBM) te integreren in de principes van terugbetaling en de mogelijkheid te voorzien om de terugbetaling van een geneesmiddel of van een klasse van geneesmiddelen te herzien. Afhankelijk van de positionering van een geneesmiddel kunnen de terugbetalingscriteria verschillen.
In dit artikel worden de procedure en het evaluatieproces uiteengezet, en wordt kort aangehaald welke elementen leiden tot kritiek bij zorgverstrekkers en welke mogelijk voor verbetering vatbaar zijn. Een grotere transparantie en een betere communicatie over het evaluatieproces en de argumenten die de genomen beslissingen onderbouwen, kunnen het terugbetalingsproces duidelijker maken voor artsen en patiënten.





Decision making in the reimbursement of medicines in Belgium
Reimbursement of medicines in Belgium is a vividly discussed and sometimes controversial subject. In order to comply with the EU directive the reimbursement procedure was reformed in 2001, and a new commission installed: the CTG or CRM (Commission for Reimbursement of Medicines). It comprises academics, representatives of the health and sickness funds, physicians and pharmacists, who all share a vote in the decisions. The pharmaceutical industry and representatives of the different ministries have advisory seats. The EU directive obliges the EU-members to shorten the reimbursement procedure to a maximum period of 180 days and to provide sufficient transparency in its decision making.
The aim of the new reimbursement procedure in Belgium is to speed up the procedure, to provide the requested transparency of the decision process, to integrate EBM in the reimbursement principles and to provide means to amend the reimbursement of a specific drug or drug class.

download article




3.236.59.63.