PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Kennis én overleg: noodzakelijke voorwaarden voor rationeel gebruik van geneesmiddelen. Een duiding bij het concept en het programma van de Farmacologische Dag van 17 maart 2007
Author(s): FOULON V
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 22   Date: 2007   
Pages: 1119-1124
DOI: 10.2143/TVG.63.22.2000199

Abstract :
De exponentiële groei van het geneesmiddelengebruik brengt belangrijke uitdagingen met zich mee. Het rationeel gebruik van de beschikbare middelen is daarbij prioriteit. Dit veronderstelt initiatieven van zowel individuele zorgverleners als de overheid.
Van artsen en apothekers mag verwacht worden dat zij streven naar een behandeling die geschikt, veilig, haalbaar en betaalbaar is. De recente wettekst betreffende farmaceutische zorg geeft nu ook apothekers daartoe een duidelijke verantwoordelijkheid. Hoewel deze wettekst ook het belang van interprofessioneel overleg aangeeft, is dit overleg in België nog niet gestructureerd en blijft het afhankelijk van vrijwillig initiatief.
De maatregelen die de overheid kan nemen om rationeel geneesmiddelengebruik te stimuleren, situeren zich op het niveau van vorming, beleid en regelgeving. Idealiter gaat het om een weloverwogen combinatie van verschillende elementen om zo een breder draagvlak voor verandering te creëren.
Zowel op het niveau van de individuele patiënt als op dat van het beleid zijn de implementatie van wetenschappelijke evidentie evenals het overleg tussen alle betrokkenen essentieel om tot verantwoorde beslissingen inzake geneesmiddelengebruik te komen. Dit veronderstelt competente zorgverleners die vanuit een krachtige leeromgeving, binnen de basisopleiding en postacademisch, in staat zijn het voortouw te nemen in het streven naar een optimale patiëntenzorg.

Competence and interprofessional dialogue: prerequisites for rational use of medicines
The use of medicines has increased dramatically over the last decades. One of the major challenges for both health care professionals and governments remains to ensure that they are used rationally. Physicians and pharmacists share the task to make effective treatments possible which are adapted to the clinical needs, safe and reasonable priced. The new legislation concerning pharmaceutical care creates for Belgian pharmacists a definite responsibility to achieve this goal. Although the legislation also invigorates the importance of an inter-professional dialogue, the reunions are not yet structured and still depend on personal initiatives.
The overall strategies which may be used by governments to enhance a rational use of medicines imply education, policy and issuing rules. Ideally, some of these interventions are combined to reinforce their impact. Both on the level of the individual patient as of the government, the scientific evidence and the dialogue between all parties concerned are essential to ensure that medicines are used rationally. This requires skillfull health care professionals, capable to take the lead in the development of optimal patient care.
This article develops the concepts of a rational use of medicines, and indicates the consequences of an inappropriate drug therapy. It details the role of the individual health care providers and demonstrates the importance of an inter-professional dialogue. Finally, it deals with strategies which can be used by governments to promote a rational use of medicines, and reports the concept and evaluation of a post-academic training session concerning the rational use of drugs.

download article
3.236.59.63.