PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Is gastro-oesofagale reflux schadelijk voor de longen?
Author(s): HARDEMAN E, DUPONT L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 14-15   Date: 2007   
Pages: 703-710
DOI: 10.2143/TVG.63.14-15.2000132

Abstract :
Er zijn een aantal potentiële mechanismen beschreven waardoor gastro-oesofagale reflux (GER) longlijden zou kunnen veroorzaken. De belangrijkste mechanismen zijn het oesofagaal uitgelokte vagale refluxmechanisme, de oesofagaal uitgelokte neurogene inflammatie en de microaspiratie van het teruggevloeide materiaal.
Een associatie tussen GER en diverse longpathologieën (zoals astma, COPD, ILD, OSAS en rejectie na longtransplantatie) bevestigt het pathofysiologisch belang van deze mechanismen. Bij patiënten met reflux blijkt dan weer dat er een matige toename is van de kans op respiratoire pathologie en klachten.
In ieder geval is aanvullend onderzoek naar de precieze aard van de relatie tussen reflux en longpathologie noodzakelijk. Mogelijk bieden nieuwe diagnostische modaliteiten, zoals gecombineerde 24-uurs-pH-meting en impedantie, een antwoord op deze vragen.

Is gastro-esophageal reflux harmful for the lungs?
Several mechanisms may account for the interaction between gastroesophageal reflux (GER) and lung disease, such as esophagobronchial neural vagal reflexes, neurogenic inflammation induced by a local axon reflex and microaspiration of gastric components into the lungs.
Recent studies suggest the involvement of gastroesophageal reflux disease (GERD) in the development of several respiratory disorders such as asthma, COPD, ILD, OSAS, and bronchiolitis obliterans after lung transplantation. Moreover, patients with GERD have a higher prevalence of respiratory diseases and symptoms than patients without GERD.
Additional research is warranted to further define the relationship between GER and respiratory disorders, and new diagnostic tools such as combined 24 hr pH-impedance may provide us with new data.

download article
3.236.59.63.