PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een laboratoriuminfectie met Shigella sonnei gevolgd door een cluster van secundaire infecties
Author(s): DE SCHRIJVER K, LEMMENS A, BERTRAND S, COLLARD JM, EILERS K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 14-15   Date: 2007   
Pages: 686-690
DOI: 10.2143/TVG.63.14-15.2000129

Abstract :
Shigellose is een acute, erg besmettelijke darminfectie, die in ons land vooral door een infectie met Shigella sonnei veroorzaakt wordt. In de periode juni-juli 2005 konden in de provincie Antwerpen vijf infecties in kaart gebracht worden die veroorzaakt waren door een identieke kiem en deel uitmaakten van dezelfde cluster. Bij een zesde patiënt werd de diagnose enkel vermoedelijk gesteld. Het indexpatiëntje liep de besmetting op in de Dominicaanse Republiek. Kort daarop maakte een laborante, die betrokken was bij de overenting van de reine cultuur, de ziekte door. Zij besmette op haar beurt haar kleindochter, die dan weer haar vader, haar moeder en haar overgrootmoeder besmette.
Een of andere vorm van hand-mondcontact met de reine cultuur moet aan de basis gelegen hebben van de laboratoriumbesmetting. De verdere verspreiding binnen de familie was het gevolg van een directe of indirecte feco-orale besmetting. Dat iemand na het doormaken van de infectie en ook na behandeling nog weken lang de kiem symptoomloos kan uitscheiden, de problematische hygiëne van jonge kinderen en de hoge besmettelijkheidsgraad van Shigella-bacteriën zijn aanvullende verklaringen voor de cluster.

Outbreak of Shigella sonnei in a clinical microbiology laboratory with secondary infections in the community
Shigellosis is a highly contagious gastrointestinal infection, caused in our country by Shigella spp. Shigella sonnei is in Belgium the most frequently isolated species.
Five cases of shigellosis due to an identical biotype could be identified in June and July 2005 in the province of Antwerp. A sixth patient met only the definition of a probable case. The index case was infected during a stay in the Dominican Republic. A laboratory technologist in Antwerp contracted the disease by manipulating the feces culture of the index patient, a six-year-old child. The laboratory technician infected her granddaughter who infected subsequently her father, her mother and her great-grandmother.
The laboratory infection was most probably acquired by manipulating S. sonnei isolates. The secondary family infections could probably be explained by feco-oral transmission. Excretion of Shigellae in feces in the weeks following a clinical infection, the extremely small inoculum of less than 200 cfu and the age of the index patient were most probably involved in the further transmission.

download article
34.204.175.38.