PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Multidisciplinaire aanpak na een mild hersentrauma bij het kind: een noodzaak!
Author(s): VANDER LINDEN C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 14-15   Date: 2007   
Pages: 676-679
DOI: 10.2143/TVG.63.14-15.2000127

Abstract :
Door een niet-aangeboren hersenletsel dat hetzij traumatisch (hersenschudding, contusie) hetzij niet-traumatisch (tumor, infectie, anoxie, intracerebrale bloeding, ...) ontstaat, wordt de aanvankelijk normaal evoluerende ontwikkeling van een kind plots verstoord.
Men kan verwachten dat een matig tot ernstig hersenletsel bij kinderen niet alleen kan leiden tot functionele en motorische stoornissen, maar dat evenzeer belangrijke cognitieve en psychosociale problemen kunnen ontstaan.
Dat diezelfde cognitieve en psychosociale gevolgen ook kunnen voorkomen bij een mild hersenletsel is omstreden, voornamelijk omdat er in de literatuur discussie bestaat over de definitie van een “mild hersentrauma”. In slechts enkele studies werd de uitkomst van kinderen met een mild hersentrauma na 5 jaar of langer beschreven.

Multidisciplinary approach after a mild brain injury in children: a must!
An acquired traumatic (concussion, contusion) or nontraumatic (tumour, infection, anoxia, intracerebral hemorrhage) brain injury exerts a sudden impact on a child’s initially normal development.
A moderate to severe pediatric brain injury can not only lead to functional and motor disturbances, but also to major cognitive and psychosocial problems.
Still, it remains controversial whether the latter problems also arise after a mild brain injury, mainly because of ambiguous literature data on its definition. Only a few studies have analysed the outcome after 5 years of longer in children with a mild brain injury.

download article
3.227.233.55.