PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Klinische farmacie: de rol van de apotheker in de farmacotherapie
Author(s): SOMERS A, MEHUYS E, PETROVIC M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 14-15   Date: 2007   
Pages: 669-671
DOI: 10.2143/TVG.63.14-15.2000125

Abstract :
Klinische farmacie is het verstrekken van patiëntgerichte farmaceutische zorg, waarbij de apotheker optreedt als raadgever voor het goed gebruik van geneesmiddelen. De klinische farmacie bestaat sinds enkele tientallen jaren in Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk, en werd sinds enkele jaren geïntroduceerd in de meeste Europese landen.
De impact van klinische farmacie was het onderwerp van talrijke studies waarin de meerwaarde werd aangetoond voor wat betreft klinische en economische eindpunten.
Recent werden pilootprojecten omtrent klinische farmacie gestart in België, zowel in openbare apotheken als in ziekenhuizen. Het is nu een opportuniteit om deze activiteiten te documenteren, om de meerwaarde ook in België te kunnen aantonen, en om specifieke opleidingsprogramma’s te organiseren zodat ervaring kan opgebouwd worden.
In dit artikel wensen we de activiteiten en de impact van de klinisch apotheker te verduidelijken, alsook de situatie in België en de toekomstperspectieven te bespreken.

Clinical pharmacy: the rol of the pharmacist in optimizing pharmacotherapy
Clinical pharmacy implicates providing patient oriented pharmaceutical care, implying that the pharmacist is involved in the correct use of drugs. Clinical pharmacy exists since many decades in North America and the United Kingdom, and has been introduced since several years in most European countries.
The impact of clinical pharmacy has been subject of many studies and its value proven by the amelioration of both clinical and economic outcomes. Recently, clinical pharmacy pilot projects were initiated in Belgium. They provide the opportunity to document these clinical pharmacy activities, to prove their added value, to set up specific training projects, and to enhance the experience.
In this article, we intend to highlight the activities and the impact of the clinical pharmacist, the present situation in Belgium, and the future perspectives.

download article
35.171.146.16.