PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Heelkunde voor multinodulaire goiter: indicatie, techniek en verwikkelingen
Author(s): VANDER POORTEN V, VAN DEN BRUEL A, BEX M, DECALLONNE B, HERMANS R, DEBRUYNE F, DELAERE P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 9   Date: 2007   
Pages: 404-411
DOI: 10.2143/TVG.63.09.2000078

Abstract :
In dit artikel worden de elementen weergegeven die bij de overweging van een heelkundige behandeling van de patiënt met een multinodulaire schildkliervergroting in de besluitvorming dienen betrokken te worden. De state-of-the-art-heelkundige techniek wordt stap voor stap overlopen, en bij elke stap worden de mogelijke verwikkelingen en hun incidentie besproken.

Surgery for multinodular goitre: indications, technique and complications
In this paper the authors present the various elements which must be taken into account when considering surgery on a patient with multinodular goitre. The manuscript leads the reader step by step through the contemporary surgical approach, while considering at each step the possible complications and their relative frequency.

download article
3.236.59.63.