PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Multinodulaire goiter: aankijken of behandelen
Author(s): VAN DEN BRUEL A, DECALLONNE B, VANDER POORTEN V, BEX M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 9   Date: 2007   
Pages: 398-403
DOI: 10.2143/TVG.63.09.2000077

Abstract :
De entiteit “multinodulaire goiter” omvat een spectrum van pathologieën. Meestal betreft het een multinodulaire goiter in de enge betekenis met goedaardige hyperplastische veranderingen. Soms zijn er echter verschillende noduli met een totaal verschillend aspect en pathologie. De meeste noduli zijn goedaardig, hoewel er soms een (klinisch al dan niet relevant) schildkliercarcinoom aanwezig kan zijn.
Om dit spectrum van pathologieën te ontrafelen worden richtlijnen voorgesteld. Deze omvatten een bepaling van het thyreoïdstimulerend hormoon (TSH), gevolgd door een fijnenaaldaspiratie van een of meerdere noduli, op basis van voornamelijk echografische criteria. Daarnaast is evaluatie van het totale volume en van de weerslag op de omgevende structuren noodzakelijk. In functie van al deze bevindingen wordt bepaald of opvolging dan wel therapie de beste optie vormt.
In de afwezigheid van dwingende redenen voor therapie kan observatie de beste optie zijn aangezien de evolutie van multinodulaire goiters relatief heterogeen is, en een aantal goiters lang stabiel blijft. Bij (subklinische) hyperthyreoïdie zonder volumeprobleem of kwaadaardigheid vormt radioactief jodium (131I) de voorkeurstherapie. Bij een significant volumeprobleem of bij een mogelijkheid van maligniteit is thyreoïdectomie aangewezen. Therapie met een hoge dosis 131I voor volumereductie van een goiter is nog voorbehouden voor patiënten met een onaanvaardbaar operatief risico. Mogelijk is er in de toekomst een ruimer indicatiegebied voor deze therapie door een verhoogde doeltreffendheid na voorbereiding met recombinant humaan TSH. Deze modaliteit is momenteel nog in een experimentele fase.





Multinodular goiter: observation or treatment?
Multinodular goiter is not one disease but a clinical entity encompassing a spectrum of pathologies, ranging from a hyperplastic benign goiter to a goiter with discrete nodules. The majority of these nodules are benign but a nodule can harbour a thyroid cancer.
In order to evaluate the functional and morphological properties of a multinodular goiter, guidelines are proposed. Determination of TSH should be followed by ultrasound and fine needle aspiration of one or more nodules based on the ultrasound characteristics of the nodule(s). Evaluation of the thyroid volume and of its compression on the surrounding structures is the third step.
In some patients no immediate indication for therapy is present, thus observation can be proposed, since a large group of goiters does not grow substantially. In case of (subclinical) hyperthyroidism, therapy with radioiodine is preferred. When a significant volumetric problem exists or when a fine needle aspiration reveals a suspicious cytology (“follicular neoplasia”) or a malignancy, surgery is indicated. Therapy with radioiodine for a volumereduction of a non-toxic multinodular goiter has its limitations; pre-treatment with a low-dose of rhTSH allows a higher efficacy but is still experimental.

download article




35.171.146.16.