PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Multidetector-CT-angiografie van de kransslagaders: huidige status en klinische relevantie
Author(s): DEKIMPE P, VANDAELE P, GELDOF K, VERLEYEN D, DEBONNAIRE P, VANDEMEULEBROUCKE M, VERHAEGHE L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 9   Date: 2007   
Pages: 385-390
DOI: 10.2143/TVG.63.09.2000074

Abstract :
Atheromatose van de kransslagaders is een veelvoorkomende en mogelijk letale pathologie. Tot voor enkele jaren waren rechtstreekse beeldvorming van de kransslagaders en het opsporen van vernauwingen ervan enkel mogelijk via een klassieke coronarografie. Dit is echter een invasieve procedure waarbij een arteriële punctie verricht wordt in de lies- of elleboogplooi.
Het laatste decennium is men op zoek gegaan naar methoden om de kransslagaders op een minder invasieve wijze in kaart te brengen.
Vooral computertomografie (CT), die de laatste jaren een spectaculaire evolutie ondergaan heeft, blijkt hiervoor een uiterst geschikt instrument.
De CT-calciumscore (graad van coronaire verkalkingen) heeft een waarde als onafhankelijke risicofactor in de voorstelling van cardiale incidenten en kan tevens dienen als follow-uponderzoek bij gekend coronairlijden en ter evaluatie van een ingestelde medicamenteuze therapie.
De CT-coronarografie geeft een betrouwbaar beeld over de toestand van de hartslagaders en wordt heden vooral gebruikt in het kader van zijn bewezen zeer hoge negatief-voorspellende waarde: bij een negatief CT-onderzoek op stenosen kan verder invasief onderzoek met klassieke coronarografie vermeden worden.
Gezien de nog hoge stralingsbelasting is dit onderzoek evenwel enkel aangewezen bij een specifieke pati- entengroep en wordt het alsnog niet als screeningsonderzoek bij asymptomatische patiënten uitgevoerd.

Multi-slice computertomography (CT) of the coronary arteries: current state and clinical value
Atherosclerosis of the coronary arteries is a possibly lethal disease. Until recently the only method to visualise the coronary arteries in detail necessitated a conventional angiography. Still and because of its invasiveness, the need for a less invasive procedure does exist. The actual multi-slice CT scanners (16 to 64 slices) are capable to deliver high quality images of the coronary vesseltree in 2D en 3D within a single breath hold and in a non-invasive way. With a high level of confidence (NPV > 96%) significant stenotic lesions can be excluded, thus prevailing the need for a conventional angiography.
The calcium load of the coronary arteries (calciumscore) is used as a parameter to assess the cardiovascular risk of the patient and aids optimizing a preventive therapy.

download article
100.26.182.28.