PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Functionele hersenbeeldvorming en functionele psychopathologie
Author(s): GOETHALS I, AUDENAERT K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 22   Date: 2006   
Pages: 1624-1628
DOI: 10.2143/TVG.62.22.5002599

Abstract :
In de biologische psychiatrie is men sinds verschillende decennia op zoek naar het onderliggende biologische substraat van mentale processen en neuropsychiatrische ziektebeelden. Tegen alle verwachtingen in is het geen succesverhaal geworden. Een mogelijke verklaring is wellicht de categorische benadering van psychiatrische ziektebeelden, waardoor psychopathologische processen ingedeeld worden volgens een diagnostisch systeem bestaande uit strikt onderscheiden ziekte-entiteiten, elk met hun eigen oorzaak, symptomatologie en verloop (cf. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, vierde editie (DSM-IV-2000)). Dit heeft binnen het psychiatrisch onderzoek geleid tot de vereenvoudigde onderzoekshypothese dat elk ziektebeeld een eigen biologisch substraat heeft.
Van Praag heeft ons voor het eerst geconfronteerd met de expliciete tekortkomingen van het categorische model en stelt een functionele psychopathologische aanpak van abnormaal gedrag voor. Door deze functionele psychopathologische of transnosologische benadering – met aandacht voor het psychologisch functioneren over de diagnostische categorieën heen – toe te passen op het functioneel hersenonderzoek, worden de resultaten ervan eenduidiger.
Zo is er een opvallende gelijkenis tussen retardatie en initiatiefverlies als kenmerk van depressie en negatieve symptomatologie bij schizofrenie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat “hypofrontaliteit”, d.i. afwezigheid van een hoger hersenmetabolisme en/of doorbloeding in de anterieure hersendelen in vergelijking met de posterieure gebieden, niet alleen bij depressie teruggevonden wordt, maar ook bij schizofrenie.

Functional imaging of the brain and functional psychopathology
Biological psychiatric research has explored underlying organic substrates for mental processes and corresponding diseases. Despite high expectations, this has not been a success story. This failure could be explained by the categorical nosological approach in psychiatric diagnosis and research, in which pathophysiological processes are categorized following a diagnostic system of discrete and separable disorders, each with their own aetiology, symptomatology and course.
Due to the rigid categorical definitions of this diagnostic system which follows a choice-principle (“five out of nine symptoms”), it does not entirely conform the reality of diagnosis in the psychiatric field.
As a possible solution, Van Praag proposed a transnosological and functional psychopathological approach of abnormal behaviour, which, as is illustrated, results in more uniform conclusions of functional neuro-imaging in psychiatry.

download article
3.235.172.213.