PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Endoscopische behandeling van benigne prostaathyperplasie
Author(s): VERBAEYS C, VERBAEYS A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 22   Date: 2006   
Pages: 1617-1620
DOI: 10.2143/TVG.62.22.5002597

Abstract :
Obstructie door benigne prostaathyperplasie kan behandeld worden door transurethrale resectie van de prostaat (TURP). Deze klassieke ingreep is minimaal invasief. Alternatieven zijn mogelijk, maar …
De intraprostatische stents behoren tot het domein van de proefondervindelijke therapieën. De transurethrale naaldablatie is minder doeltreffend. Behandelingen met laser zijn even doeltreffend, maar de ingreep duurt langer en de apparatuur is duur. De transurethrale vaporisatie is mogelijk doeltreffender dan TURP, maar er is voorlopig onvoldoende follow-up. Voor kleine prostaten bij jonge patiënten moet de transurethrale incisie van de prostaat de voorkeur genieten.
Voorlopig blijft TURP de standaardbehandeling voor de minimale invasieve aanpak van benigne obstructieve prostaathyperplasie.

Endoscopic treatment of benign prostatic hyperplasia
Obstruction caused by benign prostatic hyperplasia can be treated by transurethral resection of the prostate (TURP). This is a classic and minimal invasive technique. Alternative procedures are possible but…
Intraprostatic stenting is still being investigated and should be classified as experimental. Transurethral needle ablation is less effective than TURP. Laser techniques are as effective as transurethral resection, but the procedure takes longer and the equipment is more expensive. Transurethral vaporisation is possibly as effective as TURP, but results on long-term follow-up are lacking. In young patients with a small prostate transurethral incision of the prostate should be the treatment of choice.
Transurethral resection of the prostate should still be considered the golden standard for minimal invasive treatment of benign prostate hypertrophy.

download article
3.235.172.213.