PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Geneesmiddelen bij rookstop tijdens de zwangerschap
Author(s): BOUDREZ H, TEMMERMAN M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 22   Date: 2006   
Pages: 1606-1616
DOI: 10.2143/TVG.62.22.5002596

Abstract :
Aan roken tijdens de zwangerschap zijn risico’s verbonden met ernstige gevolgen voor de foetus. Daarom moet rookstop tijdens de zwangerschap aangemoedigd worden. Inadequate behandeling van de nicotineafhankelijkheid is medeverantwoordelijk voor het falen van pogingen tot rookstop. Een gepaste behandeling van de afhankelijkheid kan de kans op stoppen verhogen. Farmacologische middelen kunnen daarom overwogen worden. Het aantal studies dat de veiligheid en de efficiëntie bestudeerde, is beperkt. Toch kunnen enkele aanbevelingen gegeven worden. De mogelijke schadelijke invloed van substitutie weegt niet op tegen de voordelen van een eventuele rookstop.
De meer omslachtige drugmonitoringprocedure ter bepaling van de dosis kan vervangen worden door de substitutiedosis te laten aansluiten bij de dagconsumptie. Daarbij kunnen 16 urenpleisters overwogen worden, en/of “ad-libitum”producten die de zwangere vrouw kan innemen op zelfgekozen tijdstippen. Bupropion wordt niet aangeraden. Wanneer bupropion reeds wordt gebruikt vóór de zwangerschap, wordt dit best gestaakt zodra de vrouw zwanger is, zeker in geval van pre-eclampsie, nausea en overgeven. Noch nicotinesubstitutie, noch bupropion zijn tegenaangewezen tijdens de borstvoeding.

Pharmacological aids in smoking cessation during pregnancy
Smoking in pregnancy implies multiple health hazards for the fetus and the baby. Therefore smoking cessation in pregnancy should be stimulated. Inadequate treatment of nicotine-dependence is one of the main causes of cessation failures. An adequate treatment of nicotine dependence has been proven to increase the success of cessation. For this purpose, pharmacological methods have a place in the treatment of nicotine dependence during pregnancy. A limited number of trials have studied the safety and efficiency of smoking cessation pharmacology in pregnancy. Some recommendations can be made.
The potential noxious effects of nicotine substitution do not exceed the gains of a successful attempt to quit, which will be stimulated with these products.
The daily consumption of cigarettes may determine the dose of nicotine substitution, rather than the more complex drug-monitoring procedure. In this context, the 16-hours-patches can be considered (instead of 24-hours-patches), besides the products which can be used on an intermittent base, matching the urges and cravings of the pregnant smoker. Bupropion is contra-indicated. When a woman is already on bupropion at the time of conception, it should be stopped, especially in case of pre-eclampsia, nausea and vomiting. Nicotine substitution, as well as bupropion may be used in breastfeeding women.

download article
3.235.172.213.