PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Determinanten van de carrièrekeuze in de perceptie van geneeskundestudenten
Author(s): BEULLENS J, STRUYF E, DEGRYSE J, HEYRMAN J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 22   Date: 2006   
Pages: 1597-1605
DOI: 10.2143/TVG.62.22.5002595

Abstract :
In vergelijking met het bij wet vastgelegde aantal opleidingsplaatsen per specialisme zijn er aan alle Vlaamse universiteiten te weinig kandidaten huisartsgeneeskunde en te veel kandidaten voor de andere specialisaties.
Als eerste stap naar een betere begeleiding van de carrièrekeuze van studenten werd een vragenlijstonderzoek uitgevoerd omtrent de waarneming van de studenten over dit keuzeproces. De vragenlijst betrof factoren die een rol spelen in dit proces, waarden die men via het beroep wil realiseren en de attitude tegenover huisartsgeneeskunde. 167 studenten (91%) uit het voorlaatste artsjaar vulden de vragenlijst in.
De medische carrièrekeuze blijkt vooral plaats te vinden in de laatste twee jaren van de opleiding. Als belangrijkste factoren worden aangegeven: interesse, eigen sterke en/of zwakke punten en kenmerken van het beroep. De studenten willen vooral sociale waarden in hun beroep realiseren. De attitude tegenover huisartsgeneeskunde is eerder gunstig.
In het kader van een betere begeleiding worden informatiesessies over de carrièrekeuze gehouden in de laatste twee jaren van de opleiding en wordt een huisartsenstage in het stagejaar georganiseerd.

Determinants of career choice in the perception of medical students
Compared with the legally admitted number of traineeships in each medical specialty, there are in the Flemish universities too few candidates for general practice and too many for the other specialties.
To improve the counselling for the medical students’ career choice, a retrospective questionnaire study was carried out by the Medical Faculty of the Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven) (Belgium) concerning the perception of their choice. The questionnaire dealt first with factors playing a role in this process, the values the students wished to realize during their later professional life and finally their attitude towards general practice. 167 students of the prefinal undergraduate year of the K.U.Leuven filled out the questionnaire in 2005.
It appeared that the career choice mainly takes place during the last two years of medical education. As most determining factors were perceived the students’ personal and individual interest, their strong and/or weak capabilities as well as specific features of the selected profession. The students aspired especially to realize social values in their later life. Their attitude towards general practice appeared rather favourable.
In consequence, career counselling by the Medical Faculty now focuses on the organisation of information sessions concerning career choice during the last two years of medical education, as well as on the implementation of a general practice clerkship.

download article
3.235.172.213.