PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Manpowerplanning in de huisartsgeneeskunde in België: van “emotie” naar “evidence”
Author(s): DE MAESENEER J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 22   Date: 2006   
Pages: 1582-1589
DOI: 10.2143/TVG.62.22.5002593

Abstract :
Sinds 2004 kent België een planning van het medisch aanbod voor huisartsen en specialisten via de “contingentering”. In dit artikel wordt een model voor planning van het aanbod in de gezondheidszorg uitgetekend, dat rekening houdt met verschillende demografische, epidemiologische, organisatorische en maatschappelijke evoluties. De situatie in de huisartsgeneeskunde wordt onderzocht, waarbij aandacht wordt geschonken aan de vaststelling dat momenteel nauwelijks 50% van het voorziene contingent aan de vervolgopleiding huisartsgeneeskunde start. Er is nood aan een grondige analyse van de problemen rond rekrutering en retentie, waarbij zowel aan de positie van de huisarts in de gezondheidszorg als aan de huidige werkvoorwaarden en verloning aandacht moet worden besteed. De huidige beleidsmatige initiatieven worden onderzocht. De conclusie is dat een performant planningsmodel zich moet integreren in een toekomstgericht gezondheidsbeleid, en steeds “een slag om de arm” moet houden.

Manpowerplanning in family medicine in Belgium: from “emotion” towards “evidence”
Since 2004, an official mechanism has been instituted in Belgium which plans and regulates the supply of family physicians and specialists (the so called “Contingentering”). In this article a model for the planning of the medical offer is developed, which considers the different demographical, epidemiological, organisational and social evolutions in our country.
The situation of family medicine is analyzed, considering that actually only 50% of the allowed number of candidates starts the training programme.
Thus it is needed to investigate thoroughly the problems concerning the recruitment and retention of the candidates, considering as well the position of the family physicians in the Belgian health care system, as their working conditions and income. The actual initiatives of the government in order to improve the current situation are described.
It is concluded that a comprehensive planning model has to be fully integrated in a health policy oriented towards the needs of the future as well as including some surplus.

download article
3.235.172.213.