PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Vlaanderens toelatingsexamen arts-tandarts. Resultaten na negen jaar werking
Author(s): JANSSEN PJ
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 22   Date: 2006   
Pages: 1569-1581
DOI: 10.2143/TVG.62.22.5002592

Abstract :
In 1996 besliste België federaal tot een vermindering van het aantal artsen (vanaf 2004) en tandartsen (vanaf 2002), dat jaarlijks via het Riziv tot het beroep wordt toegelaten. In 1997 werd in Vlaanderen een centraal toelatingsexamen ingevoerd. Door vooraf “Kennis en Inzicht in de Wetenschappen” én “Informatie Verwerven en Verwerken” bij deze adituriënten te toetsen, wordt voorkomen dat jonge mensen na vijf (respectievelijk zeven) jaar studie niet beroepsmatig kunnen functioneren. Intussen loopt deze procedure reeds meer dan negen jaar.
Deze bijdrage beschrijft gedetailleerd de werking én de inmiddels voorhanden resultaten in termen van slaagcijfers, doorstroming én opleidingsrendement.
Aangetoond wordt dat dit toelatingsexamen een dubbele doelstelling realiseert. Het bewerkt de gezochte vermindering van de instroom op een wijze die het rendement van beide opleidingen al van in het eerste jaar stevig verhoogt en dit op, vanuit de psychologie van het studeren, aanvaardbare gronden.

The Flemish Entrance Examination in Medicine and Dentistry; results after nine years of operations
In 1996 the federal Belgian government decided – in order to control the costs of its national health insurance system and to maintain the quality of medicine and dentistry on an acceptable level – to reduce from 2002 onwards the number of dentists and from 2004 onwards the number of physicians annually permitted to practice their profession. The Flemish national government – thus preventing that qualified women and men after five (dentistry) or even seven (medicine) years of university training could not exercise their profession – immediately decided to introduce from 1997 on, for all youngsters wanting to become physician or dentist, a central gateway selection to be passed at their transition from the secondary to the tertiary level of education. At this moment students are tested on their “Knowledge and Insight in Sciences” (biology, physics, chemistry and mathematics as acquired in secondary education) as well as on their capabilities in the “Acquisition and Elaboration of Information” at the university level.
The present report describes nine years of the operation of this selection procedure as well as the results obtained.
The selection achieved its objectives. It reduces as preconceived the number of enrolling students and exerts this – completely in line with principles of educational psychology – in a way that substantially improves the success rate of both curricula from the very beginning.

download article
3.235.172.213.