PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het PLAATO-linkerhartoorafsluitingssysteem: een alternatief voor antistollingsbehandeling in de preventie van cerebrovasculaire accidenten bij voorkamerfibrillatie
Author(s): DEBRAUWERE J, STOCKMAN D, VERMEERSCH P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 18   Date: 2006   
Pages: 1285-1290
DOI: 10.2143/TVG.62.18.5002550

Abstract :
Voorkamerfibrillatie is een van de meest voorkomende hartritmestoornissen en kent een toenemende prevalentie met de leeftijd. Het risico op trombo-embolische verwikkelingen, waaronder voornamelijk cerebro- vasculaire accidenten, kan in belangrijke mate gereduceerd worden door het gebruik van orale anticoagulantia. Een behandeling met deze medicatie kan echter aanleiding geven tot bloedingsproblemen, wat kan leiden tot een contra-indicatie voor het verdere gebruik ervan.
Aangezien bij niet-klepgebonden voorkamerfibrillatie de trombo-emboligene bron voornamelijk gelokaliseerd is in het linkerhartoortje, werd recent een linkerhart- oorafsluitingssysteem (“percutaneous left atrial appendage transcatheter occlusion” (PLAATO)) ontwikkeld, dat op percutane wijze ter plaatse kan worden gebracht om zo embolisatie en trombusvorming te voorkomen en een orale antistollingsbehandeling overbodig te maken.
Het PLAATO-systeem kan beschouwd worden als een alternatief in de preventieve behandeling van de trombo-embolische fenomenen, die optreden bij voorkamerfibrillatie waarbij orale anticoagulantia niet aangewezen zijn.

The PLAATO left atrial appendage occluding system: an alternative for anticoagulation in the prevention of cerebrovascular accidents in atrial fibrillation
We describe two patients with contraindications for anticoagulation in whom a Percutaneous Left Atrial Appendage Transcatheter Occlusion (PLAATO) device was implanted in order to prevent thromboembolism.
Atrial fibrillation is the most common sustained rhythm disturbance and is associated with an increased risk of thromboembolic stroke. In non-valvular atrial fibrillation it has been well documented that most thrombi originate from the left atrial appendage.
Treatment with anticoagulants significantly reduce the rate of stroke or emboli although they are frequently underused and difficult to manage or even contraindicated.
Occlusion of the left atrial appendage prevents formation of endoluminal thrombi and thereby embolisation. Therefore the novel technique of transcatheter occlusion of the left atrial appendage by implantation of a so-called PLAATO device may constitute an appropriate alternative for anticoagulation in the prevention of thromboembolic events.
Although the perspective of this therapy seems promising, further long-term follow-up of its efficacy and haemodynamic side effects is needed.

download article
3.227.233.55.