PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Pijn bij depressie. Implicaties voor diagnose en behandeling
Author(s): CLAES S, DE BIE J, DE BRUYCKERE K, DE FRUYT J, DEMYTTENAERE K, REYNAERT C, SABBE B, VAN HEERINGEN C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 18   Date: 2006   
Pages: 1257-1272
DOI: 10.2143/TVG.62.18.5002548

Abstract :
Het belang van pijn bij majeure depressie wordt stilaan meer erkend: pijnlijke fysieke symptomen bij depressie worden geassocieerd met een slechtere respons op de behandeling, een langere periode tot remissie, een grotere kans op recidief, en ze kunnen een aanwijzing zijn van een moeilijker te behandelen depressie.
Het exacte verband tussen depressie en pijn blijft onduidelijk. Pijn kan een oorzaak, gevolg of gelijktijdig voorkomend symptoom van depressie zijn. Neurobiologische onderzoeken suggereren dat een verstoorde werking van de centrale serotonerge en noradrenerge banen, betrokken bij de verwerking van emoties en pijn, de oorzaak kan zijn van vele pijnlijke symptomen bij depressie.
De ultieme doelstelling van behandeling bij depressie is het bereiken van volledige remissie. Nochtans worden fysieke symptomen vaak over het hoofd gezien bij het plannen van een behandeling, hetgeen een groter risico op onvolledige remissie met zich meebrengt.
De meeste antidepressiva hebben een zekere analgetische werking; dit effect is in het bijzonder uitgesproken voor producten die de heropname remmen van zowel serotonine als noradrenaline. In recente klinische studies werd aangetoond dat selectieve serotonine-noradrenalineheropnameremmers (SNRI’s) doeltreffend zijn bij het verlichten van pijn bij depressie en dat ze in dit opzicht nuttiger kunnen zijn dan serotonineheropnameremmers (SSRI’s).

Pain in depression: implications for diagnosis and treatment
The significance of pain in major depression is gradually becoming more acknowledged: painful physical symptoms in depression are associated with a poorer treatment response, longer remissiontime, increased likelihood of relapse, and it may announce a more difficult-to-treat depression. The presence of painful symptoms may even cloud a true diagnosis of depression. Physicians should feel encouraged to explore their patients’ emotional background to reveal possible links with depression.
The exact relationship between depression and pain remains unclear. Evidence to-date suggests that pain can be a cause, consequence or coincident symptom of depression. Neurobiological studies implicate both serotonin and noradrenalin pathways in the brain, and suggest that malfunctions in central monoaminergic pathways involved in emotions and pain processing may be responsible for many painful symptoms in depression.
The ultimate treatmentgoal in depression is to obtain a complete remission with acceptable levels of functioning and quality of life. However, physical symptoms are often overlooked at the occasion of the planning of the treatment, leading to a greater risk of incomplete remission. Therefore, the treatment should seek to relieve patients’ physical as well as emotional pain, using approaches such as pharmacotherapy, psychotherapy and physical therapy.
Most antidepressants exert some analgesic effect; those that inhibit the reuptake of both serotonin and noradrenalin (e.g. dual acting tricyclic antidepressants (TCAs) and selective serotonin-noradrenalin inhibitors (SNRIs)) may be particularly beneficial. Recent clinical studies show that SNRIs are effective in relieving pain in depression, and may be more valuable in this regard than SSRIs. Better understanding of the relationship between pain and depression will hopefully lead to an improved outcome for patients with “painful” depression.

download article
3.227.233.55.