PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Transiënte erytroblastopenie bij kinderen
Author(s): MONDELAERS V, HUNNINCK K, OOSTERLYNCK L, VANDUYNSLAGER J, BENOIT Y, DE MOERLOOSE B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 9   Date: 2006   
Pages: 709-713
DOI: 10.2143/TVG.62.9.5002463

Abstract :
Aan de hand van twee ziektegeschiedenissen wordt dieper ingegaan op de pathogenese, epidemiologie en klinische presentatie van transiënte erytroblastopenie bij kinderen. Dit is een verworven, zelflimiterende aplasie van de rode reeks bij vooraf gezonde kinderen.
Deze benigne vorm van anemie bij het jonge kind moet onderscheiden worden van andere oorzaken van normocytaire anemie.
Uitgebreid onderzoek of behandeling is in de meeste gevallen niet noodzakelijk en de prognose van de patiënten is uitstekend.

Transient erythroblastopenia of childhood
We describe the clinical history of two girls with a transient erythroblastopenia of childhood (TEC). This is a condition in which a normocytic normochromic anemia is caused by reduced erythropoiesis in previously healthy young children, most commonly between 6 months and 4 years of age. TEC must be differentiated from other forms of anemia in young children, especially from Diamond-Blackfan anemia. The etiology of TEC remains unknown, despite proposals of its association with viral infections or humoral and cellular immune responses. Laboratory investigations show an anemia with absence of reticulocytes in the peripheral blood as well as a bone marrow erythroblastopenia. The clinical course is characterized by a complete recovery, usually within 1 to 2 months after diagnosis; in most cases no therapy is necessary.

download article
3.236.59.63.