PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De behandeling van het colorectaal carcinoom is in volle expansie: systemische chemotherapie voor het gemetastaseerd colorectaal carcinoom
Author(s): PAELINCK M, PEETERS M, MONSAERT E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 9   Date: 2006   
Pages: 670-678
DOI: 10.2143/TVG.62.9.5002457

Abstract :
Bij de helft van de patiënten evolueert een colorectaal carcinoom naar een gemetastaseerde ziekte. Gedurende decennia was een behandeling met 5-fluorouracil (5-FU) de enige therapeutische optie. Met de introductie van de nieuwe potente chemotherapeutica irinotecan en oxaliplatine, alsook met de ontwikkeling van de monoklonale antilichamen werd een belangrijke stap voorwaarts gezet. Deze therapeutische aanwinsten hebben ertoe bijgedragen dat de prognose van patiënten met een gemetastaseerd colorectaal carcinoom duidelijk is verbeterd.

Systemic therapy of metastastic colorectal cancer: a field in full progression
Colorectal cancer is a leading cause of cancer morbidity and mortality. For decades 5-fluorouracil has been the mainstay of therapy. The introduction of irinotecan and oxaliplatin as well as the development of monoclonal antibodies have significantly improved the treatment of advanced colorectal cancer. These therapeutic advances have substantially contributed to a better prognosis of patients with metastasized colorectal carcinoma and announce further opportunities for the future.

download article
3.236.59.63.