PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Adjuvante behandeling bij coloncarcinoom: is het 5-fluorouraciltijdperk voorbij?
Author(s): VAN DYCKE K, MONSAERT E, PATTYN P, CEELEN W, BOTERBERG T, PEETERS M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 9   Date: 2006   
Pages: 665-669
DOI: 10.2143/TVG.62.9.5002456

Abstract :
Ongeveer de helft van de patiënten met lokaal gevorderd coloncarcinoom, die heelkunde met curatieve intentie ondergaan, hervalt. De kans op recidief wordt vooral bepaald door het pathologisch stadium: hoe slechter het stadium, hoe hoger de kans op recidief of metastasen.
Adjuvante chemotherapie bij stadium-III-coloncarcinoom (N+), vermindert de kans op recidief met ongeveer een derde en verbetert significant de overleving. De hoeksteen van deze behandeling blijft tot op heden 5-fluorouracil in combinatie met een folinaat. Doch, combinaties met nieuwere producten, zoals oxaliplatine, verbeteren de prognose en zouden wel eens de nieuwe standaardbehandeling kunnen worden. Ook capecitabine, een oraal fluoropyrimidine, blijkt een waardevol alternatief te zijn.
Naast de klassieke chemotherapie zal “targeted therapy” met monoklonale antistoffen en/of “small molecules” het beleid in de nabije toekomst beïnvloeden.
De adjuvante behandeling van stadium-II-tumoren (N-) blijft evenwel omstreden. Wellicht zullen moleculaire en genetische merkers een meer geïndividualiseerde aanpak mogelijk maken.

Adjuvant treatment of colon cancer
Half of the patients undergoing curative surgery for locally advanced colon cancer, relapses and requires additional treatment. The most important prognostic factor is the stage of the tumor at the time of resection. Adjuvant chemotherapy reduces the risk of recurrence by one third and improves overall survival. 5-fluorouracil / leucovorin remains the reference treatment.
However, the advantage of infusional 5-FU/LV with oxaliplatin as adjuvant treatment, may change the paradigm soon. Capecitabine (an oral fluoropyrimidine) seems to constitute a good alternative for 5-FU/LV. Targeted therapy with monoclonal antibodies, such as cetuximab and bevacizumab, appears promising. The adjuvant treatment of stage II colon cancer remains controversial.
Analysis of molecular and genetic markers may allow adjuvant therapy in the future to be individualized.

download article
3.227.233.55.