PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Evoluties in de medicamenteuze therapie van digestieve tumoren: focus op het colorectale carcinoom
Author(s): VERSLYPE C, TEJPAR S, VAN CUTSEM E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 9   Date: 2006   
Pages: 657-664
DOI: 10.2143/TVG.62.9.5002455

Abstract :
De behandeling van patiënten met een colorectaal carcinoom (CRC) is de voorbije jaren sterk geëvolueerd. Patiënten met metastasen hebben nu betere perspectieven dan enkele jaren geleden door een meer optimaal gebruik van 5-fluorouracil (5-FU) samen met foliumzuur (FZ), de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, zoals irinotecan en oxaliplatine, en de komst van de orale fluoropyrimidinen. De combinatie van 5-FU/FZ met irinotecan of oxaliplatine is krachtiger dan 5-FU/FZ in de eerste- en tweedelijnsbehandeling van gevorderd CRC. De orale fluoropyrimidinen hebben een vergelijkbare activiteit met intraveneus toegediend 5-FU/FZ in de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd CRC. Deze nieuwe geneesmiddelen worden nu ook succesvol toegepast in de adjuvante behandeling na een curatieve resectie van colonkanker. Zo is de combinatie van oxaliplatine met 5-FU/leucovorine de nieuwe standaardbehandeling voor de adjuvante therapie na curatieve resectie van stadium-III-colonkanker.
De nieuwe geneesmiddelen die gericht zijn op blokkering van de epidermale groeifactorreceptor (cetuximab) of van de vasculaire endotheliale groeifactor (bevacizumab) zijn actief in de eerste- en tweedelijnsbehandeling, na het falen van of in combinatie met de klassieke chemotherapie. Hun rol in de adjuvante behandeling wordt onderzocht in grote prospectieve studies. De keerzijde van de medaille is de toegenomen kostprijs van deze nieuwe behandelingen. Een gedeeltelijke oplossing zou kunnen liggen in het meer gericht aanwenden van behandelingen voor de patiënten die een grote kans hebben op het slagen van een bepaalde therapie, op basis van moleculaire patiënt- en tumorgerelateerde merkers.

Advances in the systemic drug therapy of digestive tumors: focus on colorectal cancer
The treatment of patients with colorectal cancer has changed dramatically over recent years. The more optimal use of 5-fluorouracil (5-FU) in association with folinic acid (FA), the development of new drugs such as irinotecan and oxaliplatin and of the oral fluoropyrimidines, have contributed to increased therapeutic options and to the improved outcome of patients with metastatic colorectal cancer. It is shown that combination therapy with 5-FU/FA and irinotecan or oxaliplatin is more active than 5-FU/FA in the first-line treatment of advanced colorectal cancer. Irinotecan and oxaliplatin are also active in the second-line treatment of colorectal cancer. The oral fluoropyrimidines seem to exert an activity comparable to that of intravenous 5-FU/FA in the first-line treatment of metastatic colorectal cancer. The success of these agents has also been translated into the adjuvant setting. Following a curative treatment for stage III colon cancer, the combination of oxaliplatin and 5-FU/FA has been found superior than 5-FU/FA alone.
New agents acting on the epidermal growth factor receptor (cetuximab) and vascular endothelial growth factor (bevacizumab) are active in first- and second- line treatment in combination or after failure with cytotoxic chemotherapy. Their role is currently investigated in the adjuvant setting. One major drawback of these evolutions concerns the increasing cost of the new therapies, which may be partially solved by individualisation of treatment, based on patient and tumor related molecular markers.

download article
18.206.48.142.