PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De kennis van de chemische regeling van de ademhaling. Bijdragen van Gentse laboratoria
Author(s): LEUSEN I
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 19   Date: 2005   
Pages: 1382-1392
DOI: 10.2143/TVG.61.19.5002290

Abstract :
Onderzoek in de experimentele laboratoria van de faculteit Geneeskunde in Gent heeft in de vorige eeuw een belangrijk aandeel gehad in de ontwikkeling van de kennis over de chemische regulatie van de ademhaling.
In de jaren twintig van vorige eeuw leidde de ontdekking dat de cardio-aortische zone en de carotissinussen lokalisaties zijn van receptoren die gevoelig zijn voor de Pco2, Po2 en pH waarden van het doorstromend bloed en aldus op reflectorische wijze invloed uitoefenen op de ademhalingsintensiteit, tot een grondige wijziging van de kennis van de fysiologie van de ademhaling.
De ontdekking van deze “perifere” chemoreceptoren met hun invloed op de adem-haling vond een blijvende erkenning in de toekenning in 1939 van de Nobelprijs voor Fysiologie en Geneeskunde aan prof. dr. C. Heymans.
In de jaren vijftig werd anderzijds gevonden dat de “centrale chemoreceptie” voor de ademhalingsregeling, gelokaliseerd in het centrale zenuwstelsel zelf, rechtstreeks, buiten het bloed om, beïnvloed wordt door de zuur-base-samenstelling van het hersenvocht. Dit voerde naar nieuwe inzichten betreffende de wijzigingen die in de venti- latie optreden in toestanden van respiratoire of metabole acidose of alkalose. Dit vormde daarenboven de aanloop naar een intense research over het zuur-base-evenwicht in het centrale zenuwstelsel en in het hersenvocht.

Contributions of Ghent laboratories to the knowledge of the chemical regulation of respiration
In the course of the previous century, studies in the experimental laboratories of the Medical Faculty in Ghent have contributed in an important way to the development of our knowledge concerning the chemical regulation of respiration.
The twenties saw the discovery of the cardio-aortic zone and of the carotid sinuses as locations of special receptors which were found to be sensitive to Pco2, Po2 and pH values of the circulating blood and capable of triggering reflex mechanisms regulating respiration intensity. This caused an important reorientation of the insights in the regulation of ventilation. The significance of the discovery of these “peripheral” chemoreceptors was duly recognized in 1939, when prof. C. Heymans was awarded the Nobel Prize for Physiology and Medicine.
In the fifties, it was also found that the chemoreceptive structures of respiration regulation, localized in the central nervous system (CNS), can be influenced in a direct way by changes in the acid-base composition of the cerebral fluid. This finding led to new insights in the mechanisms of the changes which occur in breathing under conditions of respiratory and metabolic acidosis and alkalosis. It was the start of extensive research on the regulation of acid-base balance in the CNS and in the cerebrospinal fluid.

download article
3.236.59.63.