PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Intra-pylorische injectie van botulinetoxine als behandeling voor gastroparese
Author(s): VAN GOOL S, ARTS J, CAENEPEEL P, JANSSENS J, VERBEKE K, TACK J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 19   Date: 2005   
Pages: 1358-1365
DOI: 10.2143/TVG.61.19.5002286

Abstract :
De huidige therapie voor gastroparese is gebaseerd op supportieve maatregelen en medicatie (prokinetica). Recente observaties tonen een verbetering van dyspespieklachten door injectie van botulinetoxine A in de pylorus.
Het doel van deze studie was bij patiënten met bewezen gastroparese het effect te bestuderen van lokale injectie van botulinetoxine A in de pylorus op de maaglediging van vaste voedingsmiddelen/vloeistoffen en op de maaltijdgerelateerde symptomen.
Patiënten met bewezen gastroparese en onvoldoende effect van prokinetica werden geïncludeerd. De evacuatie werd geëvalueerd door middel van de gecombineerde 14C-octaanzuur- (vast) en 13C-glycineademtest (vloeibaar). Een met de maaltijd gerelateerde symptoomscore voor zes verschillende symptomen werd geregistreerd tijdens de ademtest.
20 patiënten (17 vrouwen, 3 mannen; gemiddelde leeftijd 37 ± 3 jaar) werden behandeld. Injectie van botulinetoxine A in de pylorus versnelde de maagleding van vaste stoffen significant (203,9 ± 35,3 vs. 131,8 ± 16,0 min; p = 0,046) maar niet van vloeistoffen (104,1 ± 10,6 vs 92,3 ± 9,8 min; p = 0,272). De totale symptoomscore verbeterde significant (103,9 ± 17,1 vs. 73,5 ± 16,3; p = 0,011).
Injectie van botulinetoxine A in de pylorus verbeterde dus de maaglediging voor vaste stoffen. Tevens verbeterden de totale symptoomscore en de symptoomscore voor volheidsgevoel en ructus.

Treatment of gastroparesis with intrapyloric injections of botulinum toxin
Current pharmacological treatment of gastroparesis focuses on the use of gastroprokinetic drugs. Recent observations in limited numbers of patients suggest a potential benefit of intra- pyloric injection of botulinum toxin (Lacy 2002, Miller 2002).
In this study the effect of botulinum toxin injection on gastric emptying rate and on meal-related symptoms in patients with gastroparesis was investigated. In patients with gastroparesis gastric emptying was measured twice, before and one month after intrapyloric injection of botulinum toxin 4 x 25 U. Gastric emptying rates for solids and liquids were determined using the 14C octanoic acid and 13C glycin breath test. At each breath sampling, the patient was asked to grade the intensity (0-3; 0 = absent, 1 = mild, 2 = relevant and 3 = severe) of six different symptoms. For each symptom, a meal-related severity score was obtained by adding all intensities over the whole study period. A cumulative symptom score was obtained by adding individual symptom severity scores. All data are given as mean ± SEM. They were compared using paired Student’s t test.
20 patients (17 women and 3 men, mean age 37 ± 3 years, 3 diabetic and 17 idiopathic) were treated with botulinum toxin. The gastric emptying rate for solids significantly enhanced (t1/2 131.8 ± 16.0 vs. 203.9 ± 35.3 min. baseline, p < 0.05) but not for liquids (92.3 ± 9.8 vs. 104.1 ± 10.6 min. baseline, NS). Treatment with botulinum toxin significantly decreased the cumulative meal-related symptom score (73.5 ± 16.3 vs. 103.9 ± 17.1 baseline, p=0.01). Individual symptom severity scores for postprandial fullness (20.0 ± 4.6 vs. 28.4 ± 5.0 baseline, p<0.05) and belching (4.8 ± 1.4 vs. 18.9 ± 4.3 baseline, p<0.005) were significantly improved by treatment with botulinum toxin.
Thus Botulinum toxin improved solid but not liquid gastric emptying rate, and this was accompanied by significant improvement of meal-related symptoms, mainly fullness and belching, in patients with gastroparesis. These findings require confirmation in a controlled study.

download article
34.204.175.38.