PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issue

Document Details :

Title: Ridderstraat, een enigmatische straatnaam
Author(s): VANNIEUWENHUYZE, Bram
Journal: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie
Bulletin de la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie

Volume: 89    Date: 2017   
Pages: 259-271
DOI: 10.2143/TD.89.0.3265651

Abstract :
not available

download article
3.83.32.171.