PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Samenleven kun je niet alleen
Subtitle: Nieuwe inzichten in evolutie- en neurowetenschappen
Author(s): VAN DUPPEN, Dirk , HOEBEKE, Johan
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 27    Issue: 2   Date: juni 2017   
Pages: 106-122
DOI: 10.2143/EPN.27.2.3220905

Abstract :
Aan de hand van recente ontdekkingen op het gebied van neurowetenschappen, biologische evolutie, paleontologie, evolutionaire psychologie en evolutionaire dynamicamodellen, leggen Dirk Van Duppen en Johan Hoebeke uit hoe pro-sociale gedragingen en altruïsme het succes van de ‘homo sapiens’ evolutionair hebben bepaald. Vermits de mens als meest kwetsbaar en meest prematuur dier op de wereld is gekomen, was zijn enige manier om te overleven een biologisch-culturele co-evolutie waarbij zijn intelligente vermogens zich enkel konden ontwikkelen door zijn ingeslepen drang om zich sociaal te gedragen. Dit wetenschappelijk gegrond beeld van de ‘homo sapiens’ staat volledig haaks op dit van de neoliberale ‘homo economicus’ die enkel op individuele winstmaximalisatie gericht is en op de competitiedrang, die als enige drijfkracht voor de vooruitgang wordt beschouwd. De discrepantie tussen de biologisch-culturele fundamenten van onze soort en de actuele overheersende ideologie waaraan wij continu onderworpen worden, zou het stijgend ongenoegen en het ‘mal vivre’ (slecht leven) in onze maatschappijen kunnen verklaren. Zoals José Saramago het uitte: ‘Als de omstandigheden zo bepalend zijn voor de mens, laat ons dan die omstandigheden meer menselijk maken.’

download article
35.175.180.108.