this issue
next article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Kunst, theologie en openbaring
Author(s): BORGMAN, Erik
Journal: Tijdschrift voor Theologie
Volume: 54    Issue: 1   Date: 2014   
Pages: 3-6
DOI: 10.2143/TVT.54.1.3200466

Abstract :
Eind 1965 sloot het Tweede Vaticaans Concilie af met een reeks boodschappen aan uiteenlopende groepen. Naast regeerders en bestuurders, intellectuelen en wetenschappers, vrouwen, arbeiders, armen, zieken en allen die lijden, en jongeren, werden kunstenaars aangesproken. Bij monde van kardinaal Leo Suenens, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, klonk de oproep het verbond tussen kerk en kunst te hernieuwen, want: ‘Deze wereld waarin wij leven heeft behoefte aan schoonheid om niet aan wanhoop ten onder te gaan’. Een dag eerder was de pastorale constitutie Gaudium et spes afgekondigd. Ook daarin werd expliciet gezocht naar een hernieuwde aansluiting van de kerk bij de kunst. Literatuur en kunst leggen zich erop toe ‘de ellende en de vreugde, de behoeften en krachten van de mensen in het licht te stellen, en als een voorschets te tekenen van een betere toekomst voor de mens’. De aanduiding ‘de ellende en de vreugde, de behoeften en de kracht van de mensen’, lijkt een opzettelijke parallel met de ‘vreugde en hoop, verdriet en angst’ van de tijdgenoten waarmee de leerlingen van Christus zich volgens het begin van Gaudium et spes moeten verbinden teneinde in ware zin de kerk te vormen.

Download article