this issue
next article in this issue

Document Details :

Title: Filosofie aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent
Author(s): CLAES, Tom , WEBER, Erik
Journal: Tijdschrift voor Filosofie
Volume: 78    Issue: 3   Date: 2016   
Pages: 479-488
DOI: 10.2143/TVF.78.3.3194354

Abstract :
Introduction

Download article


44.192.79.149.