PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De symbolische betekenis van bloedverwantschap
Subtitle: De opheffing van de anonimiteit van de donor: pro en contra
Author(s): BURMS, Arnold
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 26    Issue: 4   Date: december 2016   
Pages: 355-360
DOI: 10.2143/EPN.26.4.3191679

Abstract :
Arnold Burms argumenteert dat de betekenis die mensen geven aan een bloedband van groot symbolisch belang is voor de betrokken. Het verlangen om zijn of haar verwanten (zowel ouders als kinderen) te kennen, kan niet verklaard worden vanuit rationele argumenten, maar moet gezien worden als een emotionele nieuwsgierigheid. Niet alleen de informatie over de persoon is belangrijk, maar ook de mogelijkheid om hem of haar eens te zien, nabij te zijn. Toch hoeft deze gewettigde interesse van mensen niet doorslaggevend te zijn voor het opstellen van beleid, aldus Burms, wanneer hij de stanpunten van Ryngaert & Vanobbergem tegen die van Pennings afzet. Aangezien gametendonatie een voldongen feit is, moeten we maar voortdoen met die anonimiteit.

download article
3.231.228.109.