PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een ethische analyse van de anonimiteit bij gametendonatie
Author(s): PENNINGS, Guido
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 26    Issue: 4   Date: december 2016   
Pages: 330-345
DOI: 10.2143/EPN.26.4.3191677

Abstract :
Guido Pennings geeft een ethische analyse anonimiteit bij gametendonatie. Wat zijn ethisch gezien de afwegingen die gemaakt worden wanneer men de donor het recht op anonimiteit toekent, waarbij de kinderen geboren uit deze donatie dus niet in staat worden gesteld de donor te kennen of te contacteren. Na een schets van de internationale en legale context gaat Pennings dieper in op de vraag van donorkinderen, om te besluiten dat de ‘nieuwsgierigheid’ van deze kinderen eigenlijk een wens blijft en niet het gewicht van een behoefte heeft. De kennis van of het contact met de genetische ouder is geen noodzakelijke noch voldoende voorwaarde om een evenwichtige persoonlijkheid te ontwikkelen. Omgekeerd ondergraaft de afschaffing van de anonimiteit van de donor het huidige donatie-systeem, op een moment dat er toch al tekorten zijn. Wensouders zullen andere manieren vinden om de anonimiteit te waarborgen.

download article
34.204.171.108.