this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: De gave van het talent (Mt. 25:14-30)
Subtitle: Meditatie over neoliberale cultuur, onderwijs en mens-zijn in kritische dialoog met Paul Verhaeghe
Author(s): VAN COILLIE, Geert
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 26    Issue: 1   Date: maart 2016   
Pages: 30-58
DOI: 10.2143/EPN.26.1.3152081

Abstract :
Geert Van Coillie mediteert in dit veelomvattend essay in een ‘kritische dialoog met Paul Verhaeghe’ over ‘neoliberale cultuur, onderwijs en mens-zijn’. In de bijdrage speelt het begrip meritocratie een centrale rol, en de antropologische achtergrond van de onderlinge wedijver en rivaliteit wordt uitgebreid langs verschillende sporen onderzocht. De meritocratie is bij kritische waarnemers van de neoliberale cultuur vaak de gebeten hond, maar Van Coillie merkt op dat de moderne meritocratie zeker niet zijn oorsprong vindt in het verhaal van ‘de gave van het talent’ dat we bij Mattheüs vinden. Daar wordt de verliezende dienaar, die zijn talent in de grond stopt immers niet gestraft vanwege het feit dat hij laatste is in de competitie, maar omdat hij zijn heer niet vertrouwt en zo in een ‘ondergronds verlangen (…) samen met andermans goed zichzelf begraaft’.

Download article