this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Recht op waardigheid
Subtitle: De betekenis van Peter Bieri's waardigheidsopvatting voor de mensenrechten
Author(s): CLAEYS, Martha
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 26    Issue: 1   Date: maart 2016   
Pages: 21-29
DOI: 10.2143/EPN.26.1.3152080

Abstract :
De mensenrechten worden soms als een wat naïef perspectief voorgesteld, maar ze fungeren toch vaak als een belangrijk kompas in tijden waarin het recht fundamenteel wordt uitgedaagd en vanuit de politiek onder druk wordt gezet. Claeys bespreekt de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als een document dat de menselijke waardigheid moet beschermen. Ze zoekt de betekenis van de menselijke waardigheid niet direct in de menselijke redelijkheid en autonomie, maar in een parafrase van Kant door de Zwitserse filosoof Peter Bieri.

Download article