this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Hoeveel ongelijkheid kan een samenleving verdragen?
Subtitle: Over het belang van sociale gelijkheid
Author(s): LOOBUYCK, Patrick
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 26    Issue: 1   Date: maart 2016   
Pages: 3-20
DOI: 10.2143/EPN.26.1.3152079

Abstract :
Patrick Loobuyck herneemt in ‘Hoeveel ongelijkheid kan een samenleving verdragen?’ de ongelijkheidsproblematiek en bespreekt in vogelvlucht het denken omtrent ongelijkheid en de rechtvaardigheidstheorieën die er vooral in het Angelsaksische denken de laatste vijftig jaar opgeld hebben gemaakt. Het gaat daarbij niet alleen om een materiële gelijkheid, of een kansengelijkheid die idealiter geboden wordt aan de leden van eenzelfde maatschappij, maar uiteindelijk ook om wat Loobuyck de ‘sociale gelijkheid’ noemt. Op een of andere manier zouden mensen recht moeten hebben op erkenning van hun identiteit, van hun levensproject ook al valt dat niet samen met het heersende ideaal. Deze discussie stelt vandaag de dag bijvoorbeeld de vraag naar de mate waarin culturele minderheden in een samenleving tegemoet gekomen moeten worden of gefaciliteerd moeten worden in hun verschil. Het is een vraag met haken en ogen, en Loobuyck evalueert na een overzichtelijke bespreking van de verschillende filosofische uitgangspunten tot slot welke keuzes er in concrete gevallen gemaakt kunnen worden.

Download article