PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De blinde vlekken van multidisciplinariteit
Subtitle: Een bespreking van 'Hoe word ik Einstein of Da Vinci?'
Author(s): DEFOORT, Carine
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 25    Issue: 4   Date: december 2015   
Pages: 275-287
DOI: 10.2143/EPN.25.4.3132139

Abstract :
Deze bespreking van het boek Hoe word ik Einstein of Da Vinci? (Leuven: LannooCampus 2015) gaat in op de uitnodiging van de uitgevers om in dialoog te treden over de wetenschappen van de toekomst. De bespreking beperkt zich tot één pointe door te wijzen op het etnocentrisch kader dat domineert in dit boek, en bij uitbreiding in het Vlaamse onderzoek en onderwijs. Dit impliciet en onbetwist kader vormt vooral een beperking in de menswetenschappen of regio-relevante disciplines. Ook al is een grote focus op de eigen regio normaal en aanvaardbaar, toch zou de wetenschapper van de toekomst een zeker begrip van andere regio’s moeten krijgen. De beste universiteiten overal ter wereld (buiten Europa) zijn hierin een voorbeeld. Zij inspireren tot een dubbel voorstel. Ten eerste zouden disciplines als politieke en sociale wetenschappen, geschiedenis en filosofie, specialisten moeten aantrekken die vertrouwd zijn met een niet-westerse taal en regio, lezen en publiceren in die taal, en er deelnemen aan congressen. Ten tweede zouden studenten verplicht moeten worden om een minimum aantal vakken over een niet-westerse regio in hun programma op te nemen. Ook al maakt de huidige institutionele inbedding van het heersende kader verandering erg traag en moeizaam, toch zou een regionale verruiming niet alleen informatief maar ook conceptueel verrijkend zijn. Deze multi-regionaliteit zou, naast de multidisciplinariteit waar de uitgevers voor pleiten, pas echt een voorbereiding zijn op de wetenschap van de toekomst.

download article
3.227.249.234.