PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issue

Document Details :

Title: Wetstu war Crikenputte steet?
Subtitle: Over Kriekenput 'exploitatie van grauwveen' en andere namen in en om het land van Reinaert
Author(s): VAN DURME, Luc
Journal: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie
Bulletin de la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie

Volume: 86    Date: 2014   
Pages: 205-240
DOI: 10.2143/TD.86.0.1000012

Abstract :
not available

download article (open access)

34.225.194.144.