PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Jaarverslag 2013
Author(s): CAJOT, José , VAN LANGENDONCK, Willy
Journal: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie
Bulletin de la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie

Volume: 86    Date: 2014   
Pages: 9-18
DOI: 10.2143/TD.86.0.1000001

Abstract :
not available

download article (open access)

18.207.255.49.