PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issue

Document Details :

Title: Het Toponymisch Woordenboek van Oost- en Zeeuws-Vlaanderen
Subtitle: Mogelijkheden en beperkingen
Author(s): VAN DURME, Luc
Journal: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie
Bulletin de la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie

Volume: 84    Date: 2012   
Pages: 251-270
DOI: 10.2143/TD.84.0.2189634

Abstract :
not available

download article (open access)

3.94.200.93.