PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Psychè en thymos, vroeger en nu
Author(s): VENMANS, Peter
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 22    Issue: 3   Date: september 2012   
Pages: 221-234
DOI: 10.2143/EPN.22.3.2172309

Abstract :
Wat heeft de ziel zoal betekend in de geschiedenis van de westerse filosofie? En waarom zouden wij ons vandaag nog om die ziel bekommeren, nu we eigenlijk niet meer echt geloven dat zij nog bestaat? Het is natuurlijk een onmogelijke opgave om die twee immense vraagstukken in zo’n kort bestek te behandelen; ik voel zelfs enige gêne dat ik het überhaupt wil proberen en ik zal me dan ook beperken tot het aangeven van een paar grote lijnen. Mijn betoog bevat twee delen: een snel historisch overzicht (‘Wat heeft de ziel betekend?’) en een korte actualisering (‘Wat kan de ziel nog voor ons betekenen?’). Ik zal daarbij twee Griekse woorden gebruiken: ‘psychè’ – het algemene woord voor de ziel, eigenlijk al sinds Thales en Heraclitus, maar vooral sinds Socrates – en daarnaast ‘thymos’, dat door Plato in de Politeia en de Phaedrus gebruikt werd als aanduiding van één van de drie delen van de ziel.

download article
3.209.80.87.