PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Leven en geleefd worden in een technowetenschappelijke samenleving
Author(s): EVERS, Johan , BOONEN, Ruben
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 19    Issue: 3   Date: september 2009   
Pages: 295-309
DOI: 10.2143/EPN.19.3.2042647

Abstract :
In een technowetenschappelijke samenleving nemen ‘dingen’ door hun veelvuldig voorkomen en door hun indringend karakter een steeds belangrijkere plaats in. De term ‘technowetenschap’ benadrukt dat wetenschap en technologie in bepaalde domeinen van onderzoek en ontwikkeling sterk afhankelijk van elkaar geworden zijn om kennis- en kundevooruitgang te realiseren. Een technowetenschappelijke samenleving is dus een samenleving die technowetenschappelijke innovatie als hoofdmotor heeft. Door de overvloed aan technowetenschappelijke toepassingen worden handelingen van mensen en dus ook hun morele handelingen veelvuldig gestuurd op directe of indirecte, bedoelde of onbedoelde, dwingende of suggestieve en bewust of onbewuste wijze. Dit artikel verkent het bemiddelende karakter van ‘dingen’ aan de hand van bestaande toepassingen en nieuwe nano-ontwikkelingen. Het beargumenteert dat ethische analysekaders gebaat zijn bij het integreren van dit bemiddelende karakter in hun analyseperspectief.

download article
35.173.48.53.