this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Voor de spiegel
Author(s):
Journal: Spiegel der Letteren
Volume: 51    Issue: 2   Date: 2009   
Pages: 185-262
DOI: 10.2143/SDL.51.2.2038113

Abstract :
-Wim van Anrooij, Over de actualiteit van Willem de Vreese
-Hugo Brems, Van dwepen tot begrijpen
-Dirk Coigneau, Spotlights op een type met onvermoede mogelijkheden
-Piet Couttenier, De charme van Goldmann
-Anja de Feijter, 'Wat is poëzie?' Over Roman Jakobson
-Dirk de Geest, Met de ogen dicht. Lezen wat er staat...
-Arie Jan Gelderblom, Grenzen en lichamen. Männerphantasien van Klaus Theweleit
-Hendrik van Gorp, Meerstemmigheid bij Booth en Bakhtin
-Elrud Ibsch, De tijdelijkheid van de livres de chevet
-Mary Kemperink, De eindeloosheid van het fin de siècle. Over Bettina Spaanstra-Polak en het symbolisme
-Elisabeth Leijnse, Over een ontbrekend livre de chevet
-Paul Pelckmans, Vroeger is anders
-Koen Rymenants, Attention au paratexte! Over Seuils van Gérard Genette
-Marc van Vaeck, 'In de weegschaal der letteren van Europa'. Portemans Inleiding tot de Nederlandse emblemataliteratuur
-Bart Vervaeck, Het nut van de manke metafoor
-Werner Waterschoot, Een veeleisende systematicus
-Frank Willaert, Paul Zumthors Essai de poétique médiévale. Tevens een portret van de historisch letterkundige als een jonge man

Download article