PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Project 'Seksuele intimidatie in de sport' van NOC*NSF Nederland: 1996-2006
Author(s): MOGET, Petra , WEBER, Maarten
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 16    Issue: 3   Date: september 2006   
Pages: 299-310
DOI: 10.2143/EPN.16.3.2017717

Abstract :
Dat seksuele intimidatie in de sport voorkomt, is reeds lange tijd algemeen bekend. Toch duurt het lang voordat de sportwereld dit (openlijk) erkent. In het begin van de jaren 1990 werd binnen de sportwereld de eerste vertrouwenscommissie geïnstalleerd die zich specifiek op dat probleem richtte. Deze vertrouwenscommissie ‘Ongewenste Intimiteiten’ was een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond, naar aanleiding van een incident in de schaatswereld. De commissie functioneerde eerst alleen voor incidenten binnen de schaatssport, maar werd in 1992 door het toenmalige Nederlands Olympisch Comité (NOC) overgenomen met de bedoeling de reikwijdte ervan tot alle aangesloten sporten uit te breiden. Bij NOC en NSF (Nederlandse Sport Federatie) waren meer gevallen van seksuele intimidatie bekend, zowel in de breedte- als in de topsport en in verschillende sporten (Diopter, 1999). NOC gebruikte de commissie tevens om een landelijk beleid tegen seksuele intimidatie te ontwikkelen en binnen de sportbonden uit te zetten. In 1995 werd de commissie echter opgeheven, voornamelijk omdat haar standpunten en acties onvoldoende draagvlak hadden binnen de sportwereld zelf.


download article
3.238.174.50.