this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Voorbij haat en angst
Subtitle: Over racisme en xenofobie
Author(s): BREMS, Eva
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 3    Issue: 1   Date: maart 1993   
Pages: 34-36
DOI: 10.2143/EPN.3.1.2017616

Abstract :
Op 20 januari werd in het auditorium Pieter de Somer een colloquium gehouden met de titel ‘Voorbij haat en angst’. Het was een organisatie van het Europees Parlement in samenwerking met het Koninklijk Commissariaat voor het Migrantenbeleid en het Instituut voor de Rechten van de Mens van de K.U.Leuven.

Voorafgaand aan het colloquium werden 134 representatieve organisaties uit het maatschappelijke middenveld aangeschreven en uitgenodigd een stellingname in te zenden. In totaal werden 72 antwoorden ontvangen. Prof. Paul Lemmens (Instituut voor de Rechten van de Mens) nam in zijn inleiding de stelling van de K.U. Leuven als uitgangspunt. Daarin wordt de fundamentele verdraagzaamheid en openheid van de K.U. Leuven tegenover buitenlanders benadrukt.

Prof. Lemmens toonde vervolgens aan hoe het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is gegrondvest op de democratische ingesteldheid van de Europese samenlevingen. Hij betreurde het actuele gebrek aan vertrouwen in de parlementaire democratie omdat dit noodzakelijk leidt tot hetsucces van anti-democratische ideeën, en hij merkte op dat deze democratiemomenteel bedreigd wordt door groepen die zich ‘bedienen’ van de mechanismen eigen aan een democratie.

Download article