this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Theologische standpunten in verband met oorlogvoering uit het vroege christendom en de middeleeuwen
Author(s): ANCKAERT, Luc
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 3    Issue: 1   Date: maart 1993   
Pages: 31-33
DOI: 10.2143/EPN.3.1.2017615

Abstract :
Het Institut für Theologie und Frieden, onder leiding van Prof. Dr. Ernst Nagel, heeft tussen 29 en 31 oktober 1992 een studiecongres gewijd aan het vraagstuk van het vredesdenken in het vroege christendom en de middeleeuwen. Het colloquium was opgevat als studiegesprek in beperkte groep (21 deelnemers). Deze formule heeft het voordeel dat de gesprekken op een wetenschappelijk niveau tussen specialisten kunnen worden gevoerd.

Het vredesdenken in het vroege en middeleeuwse christendom wordt gekenmerkt door een merkwaardige paradox. Doodslag en oorlog worden enerzijds onder een sterke kritiek geplaatst terwijl ze anderzijds worden toegelaten en zelfs aangemoedigd omwille van de zaak van Christus. Leidt een absolute liefde tot waanzinnige aberraties? Vijf specialisten in de exegese en de kerkgeschiedenis hebben de discussies ingeleid.

Download article